GIỚI THIỆU HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

TỔNG QUAN

 • Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về:

  • Bán hàng hóa.
  • Cung ứng dịch vụ.

 • Được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính và lưu trữ trên máy tính theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

 • Thay thế cho cách xuất hóa đơn, chuyển hóa đơn khách hàng và lưu trữ hóa đơn giấy theo phương thức truyền thống.

LỢI ÍCH

 • Rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi, nhận hóa đơn được thực hiện qua các phương tiện điện tử.

 • Hạn chế các rủi ro như: mất mát, rách, hỏng, cháy trong quá trình vận chuyển lưu trữ.

 • Đơn giản hóa việc phát hành, quản lý hóa đơn, kê khai thuế. Dễ dàng tra cứu thông tin hóa đơn, kiểm soát phát hành hóa đơn.

 • Tiết kiệm chi phí in, phát hành, gửi, lưu trữ và bảo quản hóa đơn.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

 • Là các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có phát hành hóa đơn đến khách hàng:

  • Bưu chính, Viễn thông.
  • Điện, Nước, Xăng dầu.
  • Ngân hàng, Tín dụng.
  • Nhà hàng, Khách sạn.
  • Các doanh nghiệp cung cấp Dịch vụ, Hàng hóa …

© 2023 - VNPT - PORTAL - Tra Cứu Hóa Đơn